Tag Archives: zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Co by się stało, gdybym została skazana za jazdę po pijanemu ? Zabrane prawko, kupa wstydu i sprzedaż motoru ? Niestety nie tylko. Dla mnie skazanie jest równoznaczne z brakiem możliwości zdawania na aplikację prawniczą, czyli zostania prawnikiem w ogóle. Takich zawodów jest oczywiście więcej.

Skąd pracodawca wie o skazaniu? Każdy zapadły wyrok i wymierzona kara odznaczana jest automatycznie w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zwykle jesteśmy proszeni o dostarczenie do miejsca pracy wyciągu z takiego rejestru. Zatarcie skazania jest równoznaczne z wykreśleniem naszego wyroku z KRK. Nie oznacza to oczywiście, że wymiar sprawiedliwości zapomina o naszych grzeszkach i całkowicie znikamy z ich baz danych.

zatarcie skazania

Jak wynika ze schematu, istnieją też przestępstwa, które nigdy nie ulegają zatarciu. Tutaj ustawodawca niestety jak zwykle zaszalał z wizją wszechobecnych pedofili oraz pijanych kierowców (w tym drugim wypadku chodzi o orzeczenie środka karnego na zawsze). Najwidoczniej uznano, że są to przestępstwa najcięższe w kodeksie karnym i daleko im np do ludobójstwa czy terroryzmu. W przyszłości koniecznie muszę poświęcić jedną notkę na populizm penalny.

Pozostałe środki karne orzekane na zawsze, takie jak zakaz przebywania w określonych miejscach czy zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, korzystają z możliwości złagodzenia (art.84a kk) i tym samym można zatrzeć skazanie po ich wykonaniu.

Warto pamiętać, że przy lżejszych przestępstwach zagrożonych karą pozbawienia wolności (za które wymierzono karę niższą niż 3 lata), złożenie przez nas wniosku o zatarcie skazania, może skrócić okres oczekiwania z 10 do 5 lat. Przywilej ten przysługuje jedynie osobom, które przez ten okres przestrzegały porządku prawnego.

Category: prawo karne | Tags: , ,