Monthly Archives: Grudzień 2012

Kazus – nierzetelny grafik

Zwłoka i opóźnienie dłużnika 10.12

Na podstawie poprzedniego wpisu, zawierającego algorytm na temat zwłoki i opóźnienia dłużnika, omówię sytuację, gdy dłużnik spóźnia się ze swoimi
zobowiązaniem. Naszymi bohaterami będzie bizneswoman pani Ania oraz nierzetelny grafik pan Paweł.

Pani Ania potrzebuje wizytówek, ponieważ zapisała się do grupy networkingowej. Dzwoni więc do grafika i prosi o wykonanie określonych wizytówek w terminie do ostatniego piątku tego miesiąca. Pierwsze spotkanie pani Ani z grupą networkingową jest w poniedziałek ale woli mieć rezerwę czasową.

W piątek okazuje się, że grafik nie rozpoczął jeszcze pracy, ponieważ miał zaległości w innych swoich projektach.Jakie roszczenia przysługują pani Ani ?

 1. W tym wypadku, umowa w formie ustnej jest tak samo ważna jak umowa pisemna. Ryzyko polega oczywiście na trudnościach dowodowych przed sądem. Bezpieczniejszą formą oraz bardziej sprzyjającą porozumieniu stron co do przedmiotu umowy jest już mail.
 2. [pierwsze pytanie z algorytmu] Spóźnienie wniknęło z okoliczności za które grafik odpowiada. Ilość pracy jest okolicznością na którą pan Paweł miał wpływ (nie była to sytuacja nadzwyczajna). Z tego wynika, że grafik jest „w zwłoce
 3. [różowe bloki] Póki co jest piątek i świadczenie nie zostało wykonane.
 4. [szare bloki] Pani Ania może nadal żądać od grafika wykonania zobowiązania. Mogłaby też żądać odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku braku stworzenia wizytówek, gdyby do takiej szkody doszło. Jako, że do spotkanie networkingowe się jeszcze nie odbyło, pani Ania nie doznał żadnej szkody i nie może NARAZIE żądać odszkodowania.


Historia toczy się dalej. Pani Ania przedłuża termin – prosi o wykonanie wizytówek do poniedziałku. W poniedziałek okazuje się, że grafik nie zdążył wykonać usługi.

 1. [pomarańczowe bloki na samym dole - umowy wzajemne] Jako, że mamy do czynienia z umową wzajemną, przysługuje nam z tego tytułu szereg roszczeń z którym możemy niezależnie skorzystać.
 2.  Z kazusu wynika, że Pani Ania nie zastrzegła w umowie prawa odstąpienia, więc nie może odstąpić w każdej chwili.
 3. Czy wykonanie wizytówek po terminie nie będzie miało dla pani Ani sensu? Skoro spotkania networkingowe odbywają się cyklicznie a wizytówki są powszechnym narzędziem biznesmenów, nie można stwierdzić, że spełnienie świadczenia pana Pawła po terminie nie będzie miało dla niej sensu.
 4. Już wcześniej ustaliliśmy, że zwłoka wynikła z winy nierzetelnego grafika.
 5. Czy świadczenia są podzielne? Zapłata pani Ani wprawdzie jest podzielna ale stworzenie projektu wizytówek nie jest świadczeniem podzielnym.
 6. Jeśli pan Paweł nie wykona wizytówek do poniedziałku (czyli w terminie dodatkowo wyznaczonym), pani Ania może 
 • Odstąpić od umowy.Oznacza to, że bez względu na to ile pracy pan Paweł włożył już w projekt, nie zostanie za to wynagrodzony. Gdyby pani Ania zapłaciła z góry za usługę, mogłaby żądać zwrotu pieniędzy.

 • Przysługuje jej roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Należałoby udowodnić, że straciła w ten sposób możliwość promowania swojej firmy (najlepiej w kontekście spotkania networkingowego, na które była już umówiona).

 • Może nadal żądać wykonania umowy. 

 
Już wkrótce odbiję piłeczkę na blogu Prawa Twórców, gdzie opiszę jakie roszczenia przysługują grafikowi, którego klient spóźnia się z zapłatą.
Category: prawo cywilne | Tags: